Изработка на реклами

 

Важно!!!

От 01.04.2023г. влизат в сила нови минимални защитни прагове за изработка и права. Можете да се запознаете с тях по-долу. 

Общи условия

 

Всеки един продукт, изработен от артист-изпълнител е под закрилата на Закона за авторско право и сродните му права. Тези права възникват в момента на създаване на произведението и са изцяло в полза на автора/изпълнителя. За да придобиете правото да ползвате съответния продукт за вашите нужди, трябва да откупите това право от него. 

Всеки начин на ползване и всеки времеви период се заплащат отделно, а времевите периоди са неделими. Примери за различни начини на ползване (без това да е изчерпателно) са: телевизия, радио, интернет, метро, киносалони, телефони, мобилни приложения, компютърни игри, детски играчки, магазини, молове, банки, градски транспорт и т.н.

Копирането на вече направен запис от едно произведение в друго се счита за създаване на НОВ продукт, който се заплаща отделно!

Всяко нерегламентирано, недоговорено и неплатено използване е нарушение на ЗАПСП, както и на Закона за Радиото и Телевизията!

 

Публикуваните тук цени са МИНИМАЛНИТЕ защитни прагове, приети на Общо Събрание на ГАРД и съгласувани с УС на САБ.

Тези цени не са фиксирани и подлежат на договаряне, но не могат да бъдат по-ниски от минималните!


 

Минимални защитни прагове

 

Видео реклами

 

1. За озвучаване на видео клип – 350 лв. минимум (цената включва изработката 100 лв. и 1 двумесечен период* права за телевизинно излъчване). Всеки следващ двумесечен период е на цена от 250лв.

1.1. При озвучаване на един и същи видео клип с различни начала и/или опашки – по 100 % от осн. цена за изработката на всяка от тях;

1.2. При копиране на вече направен запис или озвучаване на един видео клип и разделянето му на няколко по-кратки варианта, всеки от тях се смята за самостоятелен рекламен продукт и правата се заплащат отделно по тарифата от т. 1;

1.3. За презапис (не по вина на артиста) – се заплаща пълната цена за изработка;

1.4. Всяка промяна на видео клип, който вече е излъчван в ефир се счита за изработка на нов клип по тарифата от т.1;
 

 

2. За запис на видео реклама предназначена за немедийно разпространение - 350 лв. минимум за всеки отделен канал на разпространение; Всеки следващ двумесечен период е 250лв.(цената включва 1 двумесечен период* права за един канал на разпространение и изработката). Примери за такива канали са:

 • киносалони

 • метро

 • търговски обекти (банки, молове, магазини)

 • мобилни приложения

 • театрални салони

 • спортни събития

 • всички други форми на немедийно разпространение

2.1. При промяна на видео клип за немедийно разпространение  важат  тарифите от т. 1.2, 1.3 и 1.4;

 

3. За озвучаване на видео реклами и рекламни филми с времетраене над 30 сек. – цена по договаряне, но не по-ниска от тарифата по т. 1.

 

4. За записване на вокали - цената за изработка е 100% по-висока за всички по-горе изброени

 


 

Аудио реклами

 1. За озвучаване на аудио клип – 150лв. минимум; (цената включва 100лв изработка и 1 двумесечен период* права за радио излъчване)
  1.1. При озвучаване на един и същи аудио клип с различни начала и/или опашки – 100% от осн. цена за всяка от тях;
  1.2. При копиране на вече направен запис или озвучаване на един аудио клип и разделянето му на няколко по-кратки варианта, всеки от тях се смята за самостоятелен рекламен продукт и се заплаща отделно по тарифата от т. 1;
  1.3. За презапис (не по вина на артиста) – се заплаща пълната цена за изработка;

1.5. Всяка промяна на аудио клип, който вече е излъчван в ефир се счита за изработка на нов клип по тарифата от т.1
1.6. За записване на слоган – 150лв. и подписване на договор с организация за колекивно управление на правата на артистите-изпълнители - “Артистаутор” за периода и условията на използване;

            2. За запис на аудио реклама предназначена за немедийно разпространение - 150 лв. минимум за всеки отделен начин на разпространение; (цената включва 2 месеца* права един канал на разпространение). Примери за такива начини са: 

 • киносалони 

 • метро

 • търговски обекти (банки, молове, магазини)

 • мобилни приложения 

 • всички други форми на немедийно разпространение

 

2.1. При промяна на аудио клип за немедийно разпространение  важат тарифите от т. 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5;

 

 1. За озвучаване на аудио реклами и рекламни филми с времетраене над 30 сек. – цена по договаряне, но не по-ниска от тарифата по т. 1.

 

 1. За записване на вокали - цената е 100% по-висока за всички по-горе изброени 

 


 

Интернет реклами

 

1. За озвучаване на видео клип – 350 лв. минимум - цената включва 1 двумесечен период* права за он-лайн рекламна кампания (излъчване като  непоискано търговско съобщение)**. Всеки следващ двумесечен период е 250лв. 

**Примери за непоискано търговско съобщение: (изброяването не е изчерпателно) pre-roll video, спонсорирана реклама в социални мрежи, pop-up реклами. 

1.1. При озвучаване на един и същи видео клип с различни начала и/или опашки – по 100 % от осн. цена за всяка от тях (100 лв);
1.2. При копиране на вече направен запис или озвучаване на един видео клип и разделянето му на няколко по-кратки варианта, всеки от тях се смята за самостоятелен рекламен продукт и правата се заплаща отделно по тарифата от т. 1;

1.3. За презапис (не по вина на артиста) – се заплаща пълната цена за изработка;

1.4. Всяка промяна на видео клип, който вече е използван он-лайн се счита за изработка на нов клип по тарифата от т.1
1.5. Качване на вече записан клип в сайта на рекламодателя, неговия официален YouTube канал или официален профил в социалните мрежи -  цена по договаряне, но не по-ниска от цената за права за двумесечен период (250 лв).

 

 2. За озвучаване на Интернет реклами и рекламни филми с времетраене над 30 сек - цена по договаряне, но не по-ниска от тарифата по т.1

 

3. За записване на вокали – цената за изработка е 100% по-висока за всички по-горе изброени.

 

 

 

тстъпки при по-дълги срокове на ползване и по-големи поръчки:

 

1 г.

3г.

5 г. 

10 г.

1 спот

10 %

15%

20 %

30 %

2 спота

15 %

20 %

25 %

35 %

3 спота

20 %

25 %

30 %

40 %

4 спота

25 %

30 %

35 %

45 %

5 спота

30 %

35 %

40 %

50 %

6 спота

35 %

40 %

45 % 

55 %

7 спота

40 %

45 %

50 %

60 %

         

 

ГАРД предлага да бъде въведено предварително писмено споразумение (работна карта) със студиото, агенцията или клиента ПРЕДИ провеждането на записа което възложителите да отбелязват количеството и предназначението на рекламните продукти и сроковете на тяхното ползване.  Тези споразумения биха имали чисто информативен характер, но биха послужили като потвърждение на параметрите на поръчката при евентуално възникнали недоразумения.  Тези карти биха могли да бъдат пращани по мейл при предварителните преговори между двете страни или попълвани на място ПРЕДИ запис.  Основната цел е да се преустанови една порочна практика при някои контрагенти, а именно ползването на записи по допълнителни направления без да бъдат заплатени правата за ползване на артиста.

 

Проектопредложение за образец на Работна карта:

 

Възложител: _________________________

Агенция: __________________________

Студио: __________________________

Дата: ___________________________

Проект: ________________________

Брой продукти: (спотове, производни варианти, файлове, книги, ...)

Предназначение: 

(желаното потребление се отбелязва с „Х“ или „да“ в съответното поле за всяка отделна медия)

 

1 кампания

2 кампании 

3 кампании

1 година 

5 години

Телевизия

         

Интернет

         

Радио

         

In Store

         

Корпоративни

         

Други 

(Моля, уточнете)

         

 

Подпис на Възложителя: 

Подпис на Изпълнителя: 

 

Когато работната карта се попълва на хартиен носител, тя се изготвя и подписва в два екземпляра.   При имейл кореспонденция отпада необходимостта от подписи!